Hypnotherapie

Hypnose, wat een hoofdrol speelt binnen de hypnotherapie, wordt steeds meer ingezet binnen de reguliere gezondheidszorg en biedt oplossingen die vaak niet met andere methodes kunnen worden bereikt. Hierdoor kan hypnotherapie een welkome aanvulling zijn op de reguliere medische zorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Kirazon helpt kinderen en jongeren met buikpijn-en misselijkheidsklachten. Deze behandeling loopt volgens een protocol dat is ontwikkeld door kinderarts Dr. Arine Vlieger en verpleegkundige Carla Frankenhuis. Zij hebben in samenwerking met Professor Dr. Marc Benninga (kinder maag-darm-lever arts) vanuit het AMC (Amsterdams Medisch Centrum) en het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hypnose bij kinderen met het prikkelbare darm syndroom (ook pds of ibs genoemd) en onbegrepen buikpijnklachten.

Tijdens het onderzoek van ruim 50 kinderen kreeg de helft 6 hypnotherapiesessies gedurende drie maanden, de andere helft kreeg een standaardtherapie bij de kinderarts. 85% van de kinderen in de hypnosegroep waren 1 jaar na afloop van de therapie pijnvrij, versus 25% van de kinderen in de groep van de kinderarts. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Gastroenterology.

In 2011 is prof. Dr. Benninga wederom met een wetenschappelijk onderzoek gestart waarbij een kleine 300 kinderen met onverklaarbare buikpijn behandeld worden. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de kosteneffectiviteit van hypnotherapie. Kirazon participeert in dit onderzoek en behandelt kinderen met buikpijnklachten volgens protocol.

Hypnose is elke, naar binnen gerichte aandacht, het is een soort trance. Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven hypnotische ervaringen, je bent zo geconcentreerd bezig dat je iemand niet hoort binnenkomen; je zit zo in je boek verdiept dat je geen erg in de tijd hebt of je luistert zo aandachtig naar een verhaal dat de ochtend ineens voorbij is. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose.

Zoals hierboven beschreven is hypnose een vorm van geconcentreerd bewustzijn waardoor je je losmaakt van de omgeving en opgaat in een innerlijke beleving. Dit wordt ook trance genoemd. In weze is er geen verschil tussen deze alledaagse trance en hypnotische trance. Hypnose speelt een grote rol bij hypnotherapie, er wordt daarbij veelvuldig gebruik gemaakt van ontspanningstechnieken ook wordt het voorstellingsvermogen, de verbeelding aangesproken, vergelijkbaar met een dagdroom of een fantasie.

Wat is hypnose niet?

Hypnose roept soms reacties op van berichten die via de media naar buiten worden gebracht, vaak gaat het dan over toneelhypnose. Hier worden regelmatig sensationele dingen vertoond waardoor mensen denken dat ze hun wil verliezen tijdens hypnose. Dit heeft niks met medische hypnotherapie te maken waarin de suggesties van de therapeut juist worden gebruikt om je beter te voelen in het dagelijks leven en meer zelfvertrouwen en ontspanning te ervaren.

Tijdens hypnose ben je ten alle tijden bewust van wat je aan het doen bent, je kan er ook op elk gewenst moment weer uitstappen. In hypnose kan je de suggesties die de therapeut aanbied voor jezelf gebruiken om je beter te voelen.

Van nature zijn kinderen maar zeker ook jongeren, gewend om makkelijk over te schakelen van realiteit en verbeelding en terug. Vaak hebben ze een levendige fantasie en een creatief vermogen tot verbeelding. Het gevolg hiervan is dat de behandeling van deze groep kinderen vaak effectief en kortdurender is dan bij volwassenen.

Kinderen ervaren hypnose over het algemeen als fijn. Vaak is er snel resultaat omdat hypnotherapie eenvoudig aansluit bij de fantasierijke en creatieve belevingswereld van het kind. Een belangrijk gevolg hiervan is dat het zelfvertrouwen van het kind in korte tijd groeit.

Indicaties voor hypnotherapie bij kinderen en jongeren zijn:

 • onverklaarbare buikpijn, pds (prikkelbaar darmsyndroom)
 • spanningshoofdpijn
 • slaapproblematiek
 • concentratieproblemen
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • overgewicht
 • faalangst
 • negatief zelfbeeld
 • leermoeilijkheden
 • moeite met sociale vaardigheden, geremdheid
 • hooggevoeligheid/hoogbegaafdheid

Ontspanningstechnieken

Ontspanningstechnieken spelen belangrijke rol binnen de hypnotherapie. Bij een groot aantal aandoeningen zoals hooikoorts, de ziekte van Crohn, astma maar ook ad(h)d en a.s.s. kunnen stressreducerende technieken helpen om de symptomen hanteerbaar te maken en verergering te beperken.

Ouders

Het is belangrijk dat ouders weten wat de therapie inhoudt. Tijdens het intake gesprek wordt er uitgebreid informatie gegeven en is er uiteraard ruimte voor vragen. Er is na elke sessie een terugkoppeling. De resultaatgevende kracht achterde behandelingen bij Kirazon is het feit dat ook de ouder(s) ondersteuning tijdens het behandelingsproces van hun kind krijgen d.m.v. 1 of meerdere individuele ouderconsulten.

Gemiddeld komen kinderen voor 5 à 6 sessies.
Bij medische klachten komen alleen diegenen in aanmerking voor hypnotherapie die medisch onderzocht zijn.
Bij doorverwijzing zal de behandelaar na afloop van de therapie een verslag ontvangen.
Klik hier om meer te lezen over hypnose voor kinderen in de media